reklama
Skip Navigation Links » vogel noot » podrivači
VN SSD VN SSD
tip broj podrivača razmak između podrivača širina rame težina potrebna snaga traktora kW / kS
SSD4 4 40 - 76 cm 300 cm 825 kg 66 - 88 / 90 -120
SSD6 6 46 cm 300 cm 965 kg 96 - 118 / 130 - 160
SSD8 8 40 - 48 cm 300 cm + 2 x 50 cm 1160 kg 125 - 147 / 170 - 200

VN SS VN SS
tip broj podrivača razmak između podrivača širina rame težina potrebna snaga traktora kW / kS
SS3 3 34 - 115 cm 260 cm 751 kg 52 - 74 / 70 -100
SS4 4 68 - 78 cm 260 cm 834 kg 66 - 88 / 90 - 120
SS5 5 34 - 58 cm 260 cm 911 kg 81 - 103 / 110 - 140
SS6 6 68 cm 260 cm + 2 x 50 cm 1038 kg 96 - 118 / 130 - 160
SS7 7 34 - 55 cm 260 cm + 2 x 50 cm 1071 kg 110 - 132 / 150 - 180

VN SSD2R VN SSD2R
tip broj podrivača razmak između podrivača širina rame težina potrebna snaga traktora kW / kS
SSD2R 4 2 x 2 - 130 cm 700 kg 52 - 74 / 70 -100
SSD2R 6 2 x 3 - 220 cm 840 kg 81 - 103 / 110 - 150
SSD2R 8 2 x 4 - 300 cm 1210 kg 110 - 132 / 150 - 180
SSD2R 10 2 x 5 - 390 cm 1460 kg 139 - 169 / 190 - 230

VN S80 VN S80
tip broj podrivača razmak između podrivača širina rame težina potrebna snaga traktora kW / kS
S80 1 - - 244 kg 52 - 74 / 70 - 100
.